ဒီေန႔ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူမ်ားကို သတင္းစကားပါးလိုက္ၿပီ

ဒီေန႔ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူမ်ားကို သတင္းစကားပါးလိုက္ၿပီ

 

ျပည္သူေတြရွိသေရြ႕ပါတီရွိေနမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုကို သတင္းစကားပါး

 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လူထုအတြက္တည္ေထာင္ထားသည့္ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူေတြရွိသေရြ႕ပါတီတည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုကို သတင္းစကားပါးလိုက္သည္။

“အေမေျပာတာက အားလုံးက်န္းမာေစဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ပါတီေထာင္တာတာလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ေထာင္ထားျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရွိသေရြ႕ပါတီရွိေနပါမယ္လို႔ေျပာတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ေဒၚမင္းမင္းစိုးကယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ေျပာသည္။

ေမ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ႐ုံးအတြင္းရွီ အေဆာက္အဦတစ္ခုတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူေတြ႕႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၾကားနာမႈမတိုင္မီ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္လူခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *