စစ္ေကာင္စီမွ ေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ားတင္ျခင္းေၾကာင့္ သာယာဝတီမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အားဖမ္းခံ

စစ္ေကာင္စီမွ ေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ားတင္ျခင္းေၾကာင့္ သာယာဝတီမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အားဖမ္းခံ

 

စစ္ေကာင္စီကို ေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ား Facebook တင္ျခင္းေၾကာင့္ သာယာဝတီမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား လာဖမ္းရာ မေတြ႕သျဖင့္ အေဖအား ဖမ္းဆီးသြား ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ပဲခူးတိုင္း၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီကို ေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ား Facebook တင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး လူငယ္တစ္ဦ အေဖကိုစစ္ေကာင္စီလက္ပါးေစမ်ားက ယေန႔ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

မအိမ့္မႉးမို႔မို႔ေဇာ္ အေဖကို စစ္ေကာင္စီအား ေဝဖန္ေျပာဆိုေသာပို႔စ္မ်ား Facebookတြင္ တင္ျခင္းေၾကာင့္၊ရဲမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္၍၊လက္ထိပ္ခတ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။စစ္ေကာင္စီကို ေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ား Facebook တင္ျခင္းေၾကာင့္သာယာဝတီမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား လာဖမ္းရာမေတြ႕သျဖင့္ အေဖအား ဖမ္းဆီးသြား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္း၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီကိုေဝဖန္ေသာ ပို႔စ္မ်ား Facebook တင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး လူငယ္တစ္ဦ အေဖကိုစစ္ေကာင္စီလက္ပါးေစမ်ားက ယေန႔ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။မအိမ့္မႉးမို႔မို႔ေဇာ္ အေဖကို စစ္ေကာင္စီအား ေဝဖန္ေျပာဆိုေသာ ပို႔စ္မ်ား Facebookတြင္ တင္ျခင္းေၾကာင့္၊ရဲမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္၍၊ လက္ထိပ္ခတ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *