မင္းတပ္ၿမိဳ႕ စစ္ေကာင္စီတပ္သားရဲ့ မုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္သည္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စကား။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ စစ္ေကာင္စီတပ္သားရဲ့ မုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္သည္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စကား။

 

မင္းတပ္ၿမိဳ႕ စစ္ေကာင္စီတပ္သားရဲ့ မုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္သည္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စကား။

စိတ္နာစရာေကာင္းလုိက္တာ ညီမေလးရယ္။ မင္းေအာင္လွုိင္ရဲ့ေခြးေတြက ဒီလုိပါပဲ။ၿပည္သူ႔ကုိကာကြယ္မည့္အစား ၿပည္သူကုိ သတ္ပစ္လုိက္တယ္။ႏုိင္ငံကုိကာကြယ္မည့္အစား ႏုိင္ငံကုိေရာင္းစားလုိက္တယ္။တစ္ေန႔ေန႔က်ရင္ ဒီေကာင္ဒီကုိ အၿမစ္ၿပတ္ေအာင္ေခ်မွူန္းႏုိင္ၾကမည္။

ေအာက္တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္သည္ရဲ့ ရင္ဖြင့္စကား။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *