ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ မင္းတပ္ လူထုႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းဖို႔နည္းလမ္းရၿပီဟု NUG ဆို

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ မင္းတပ္ လူထုႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းဖို႔နည္းလမ္းရၿပီဟု NUG ဆို

 

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕လူထုႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေမ၁၆ ရက္တြင္ေျပာသည္။လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု၎ ကေျပာသည္။

ေမ ၁၆ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရ NUG အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ CRPH ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း

ျပည္သူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေန ၾကရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးကိစၥမ်ားကို ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

မင္းတပ္၌ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ရာမွ ေမ၁၅ ရက္တြင္ အရပ္သားတပ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္က ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ရသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *