ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA မွ စစ္မႈမထမ္းမေနရ အမိန႔္ ထုတ္ျပန္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA မွ စစ္မႈမထမ္းမေနရ အမိန႔္ ထုတ္ျပန္

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာကိုထိပါးေႏွာက္ယွက္လာတဲ့ေဘးကေနကာကြယ္ဖို႔ ျပည္နယ္သူ/သားေတြအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ KIA (ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) သို႔ ၃ ႏွစ္စစ္မႈ မထမ္းမေနရသတ္မွတ္ေၾကာင္း KIA က ဒီကေန႔ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၆၀ မတိုင္မီကတည္းကေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြလူမ်ိဳးအားလုံး (ဗမာ အပါအဝင္)ႏွင့္ အိႏၵိယ/ နီေပါႏြယ္ဖြား၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အားလုံးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ သူ/သား အျဖစ္ KIO/ KIA ကေန သတ္မွတ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

 

ဒါေပမယ့္ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆိုကို ဧည့္ျပည္နယ္သားေတြအျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ ဧည့္ျပည္နယ္သားေတြဟာ ျပည္နယ္အခြင့္အေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ပက္သက္လို႔ လုံးဝ(လုံးဝ) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းလည္း အသိေပးေရးသားခဲ့ပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ အခုစာထုတ္ၿပီး ေနာက္ (၆) လအတြင္း မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ မူရင္းအရပ္ေဒသကို အၿပီးေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကဖို႔ကို သတိေပးတယ္လို႔ KIO/ KIA ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 

၁၉၆၀ မတိုင္မီကတည္းကေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္သူ/ သားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္စခန္းေတြဆီ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ ဆက္သြယ္ စစ္မႈထမ္းၾကဖို႔ အသိေပးေၾကာင္း KOI ဗဟိုေကာ္မတီကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္မႈမထမ္းမေနရ သတ္မွတ္၊ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူေတြကို ေနရပ္ျပန္ဖို႔ KIA သတိေပး ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာကိုထိပါးေႏွာက္ယွက္လာတဲ့ေဘးကေနကာကြယ္ဖို႔ ျပည္နယ္သူ/သားေတြအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ KIA (ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) သို႔ ၃ ႏွစ္စစ္မႈ မထမ္းမေနရသတ္မွတ္ေၾကာင္း KIA က ဒီကေန႔ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၆၀ မတိုင္မီကတည္းကေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြလူမ်ိဳးအားလုံး (ဗမာ အပါအဝင္)ႏွင့္ အိႏၵိယ/ နီေပါႏြယ္ဖြား၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အားလုံးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ သူ/သား အျဖစ္ KIO/ KIA ကေနသတ္မွတ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

 

ဒါေပမယ့္ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆိုကို ဧည့္ျပည္နယ္သားေတြအျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ ဧည့္ျပည္နယ္သားေတြဟာ ျပည္နယ္အခြင့္အေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ပက္သက္လို႔ လုံးဝ(လုံးဝ) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းလည္း အသိေပးေရးသားခဲ့ပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ အခုစာထုတ္ၿပီး ေနာက္ (၆) လအတြင္း မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ မူရင္းအရပ္ေဒသကို အၿပီးေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကဖို႔ကို သတိေပးတယ္လို႔ KIO/ KIA ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 

၁၉၆၀ မတိုင္မီကတည္းကေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္သူ/ သားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္စခန္းေတြဆီ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ ဆက္သြယ္ စစ္မႈထမ္းၾကဖို႔ အသိေပးေၾကာင္း KOI ဗဟိုေကာ္မတီကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *