ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသည္ ျပည္မထဲ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KIA မွ ရာဇသံေပး

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသည္ ျပည္မထဲ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KIA မွ ရာဇသံေပး

 

‌ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဘဖက္လူသတ္ စစ္ေကာင္စီ၏ ထိုးစစ္ မ်ားအား KIA မွခုခံ႐ုံသာ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ KIA မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ စစ္ ဖြင့္လာလို႔.

အာဏာသိမ္း အၾက မ္း ဖက္လူသတ္ စစ္ေကာင္စီမ်ား အတုံး အ႐ု န္း ခံ ေနၾကရသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။အာဏာသိမ္း အၾကမ္း ဖက္လူသတ္ စစ္ေကာင္စီမွ ကမာၻစစ္ အလား အင္အားအလြန္ အကြၽံ..

သုံးၿပီး ရမ္းကား လာသျဖင့္တစ္ခ်ိန္လုံးထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းခုခံတိုက္ခိုက္ ေနတဲ့ KIA မွာ ယခင္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌သာ စစ္ျဖစ္ ေနရေပမယ့္ ယခုအခါ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီးသည္ ျပည္မထဲ..

ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KIA မွရာဇသံေပးၿပီ။ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း KIA အေပၚ နားလည္သီးခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *