တိုက္ပြဲေတြ မၿပီးမျခင္း အနားမယူဘူး ဆိုတဲ့ ျပည့္သူတပ္မေတာ္KNUရဲ႕အမွာစကား

တိုက္ပြဲေတြ မၿပီးမျခင္း အနားမယူဘူး ဆိုတဲ့ ျပည့္သူတပ္မေတာ္KNUရဲ႕အမွာစကား

 

တိုက္ပြဲေတြ မၿပီးမျခင္း အနားမယူဘူး ဆိုတဲ့ ျပည့္သူတပ္မေတာ္KNUရဲ႕အမွာစကား❞ KNU အမွာစကားကရင္႐ြာ( ၇ ) ႐ြာ ျပာ က် တယ္အဲ့သတင္းမတက္လာဘူးလားေျပာရေအာင္ အဲ့႐ြာမယ္ လူမေျပာနဲ႔ ေခြးေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး ဟ ဘာတဲ့ ဗမာစစ္တပ္က ေလယာဥ္နဲ႔ တခါ လာက်ဲတိုင္း သိန္းေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကုန္တာရာ သိလို႔လားေလ ယာဥ္ တခါပ်ံရင္ ေလယာဥ္ဗမာေငြ သိန္း (၄၅၀) ဗုံး ပါရင္ဗုံး တ လုံး ရဲ႕ တန္ေၾကးက (၁၂၀၀)တခါက်ဲရင္ သိန္း(၂၀၀၀) ကုန္တယ္ဟ ကရင္ျပည္နယ္မယ္ သစ္၊ဝါးဘယ္ေလာက္ေပါတါေရာသိၾကလို႔လား ခုဆို ေလယာဥ္နဲ႔ဗုး က်ဲ စစ္သုံး စရိတ္ကသိန္းေပါင္း (၁) သိန္းေက်ာ္ၿပီဟ ဘာမွ လည္းနားမလည္ၾကပါလားေလ…..

 

ရင္မွာ ဟာေဝဇါ ဒုံး ေတြ ရွိတယ္ F7 ေလယာဥ္ကဗမာေငြ ၂သန္းရွိတယ္ မတန္ေသးလို႔ မ ပ စ္ေသးတာပါဒါကို နားလည္ေစျခင္ပါတယ္လိုအပ္ရင္ ေနျပည္ေတာ္ထိလႊတ္လို႔ရတဲ့ GPS ဒုံး ေတြ ရွိပါတယ္ တိုက္ပြဲ အေျခေနအရ မ ပ စ္ ေသးတာပါ…စစ္တိုက္ တယ္ ဆိုတာဆ ႏၵ ျပတာေလာက္ မလြယ္ပါဘူးလက္ရွိ ျပည္သူေတြဟာ ပင္ပမ္းေနတာ သိၾကပါတယ္

 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျပသနာကျပည္သူ မ ထိ ခို က္ ေအာင္ကိုလုပ္ရမို႔ အဓိကမို႔ ျပင္ဆင္ေနရတာပါ ဒါေၾကာင့္မို႔ စိတ္ရွည္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။စိတ္ခ်ပါ ခု တို က္ ပြဲကတိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ျပည္သူတို က္ ပြဲပါ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဘယ္ပါတီဘယ္ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕တိုက္ပြဲမွ မဟုတ္ပါတိုင္းရင္းသား လ က္ န က္ ကို င္ ေတြကလဲ လက္ရွိ ေျမျပင္မွာအ.သ.က္.နဲ႔ ရင္းၿပီး
ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကိုခ်ီးက်ဴးေနၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအ ထိ ခို က္ နည္းေအာင္လုပ္ေနျပင္ဆင္ေနပါတယ္ဆိုတာ သိေစျခင္ပါေၾကာင္းျပည္သူအားလုံး သိေစခ်င္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *