ျပဳက်င့္ခံရတဲ့သီလရွင္အား ေငြ ၅ သိန္းေပးၿပီးႏုတ္ပိတ္ေန

ျပဳက်င့္ခံရတဲ့သီလရွင္အား ေငြ ၅ သိန္းေပးၿပီးႏုတ္ပိတ္ေန

 

ျပဳက်င့္ခံရတဲ့သီလရွင္အား ေငြ ၅ သိန္းေပးၿပီးႏုတ္ပိတ္ေန


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *