မအလ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။

မအလ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။

 

မအလ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။လြန္ခဲ့တဲ့နာရီပုိင္းက ရုတ္တရက္ ရုိဟင္ဂ်ာတပ္ဖြဲ႔ နဲ့ တုိက္ခုိက္လာ။


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *