စစ္ကား(၂၀) စီးခန႔္ပါဝင္ေသာ စကစတပ္ယာဥ္တန္းမိုင္းဆြဲခံရၿပီး ဓါတ္ေျပၾသဇာျဖစ္သြား

စစ္ကား(၂၀) စီးခန႔္ပါဝင္ေသာ စကစတပ္ယာဥ္တန္းမိုင္းဆြဲခံရၿပီး ဓါတ္ေျပၾသဇာျဖစ္သြား

 

စစ္ကား(၂၀) စီးခန႔္ပါဝင္ေသာ စကစတပ္ယာဥ္တန္းမိုင္းဆြဲခံရၿပီး ဓါတ္ေျပၾသဇာျဖစ္သြား

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *