အေမစုကို တတ္ထားသေလာက္သာ နိုင္ငံေရးလုပ္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ ႐ုပ္သံ

အေမစုကို တတ္ထားသေလာက္သာ နိုင္ငံေရးလုပ္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ ႐ုပ္သံ

 

အေမစုကို တတ္ထားသေလာက္သာ နိုင္ငံေရးလုပ္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တဲ့ မင္းေအာင္လွိုင္ ႐ုပ္သံ


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *