ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕ရဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားပါဝင္တဲ့ လၽွို႔ဝွက္အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား

ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕ရဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားပါဝင္တဲ့ လၽွို႔ဝွက္အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား

 

ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕ရဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားပါဝင္တဲ့ လၽွို႔ဝွက္အသံဖိုင္ေပါက္ၾကား


ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *