CHHUL CANCER NATNA ATAN

CHHUL CANCER NATNA ATAN

 

Kansawi tawh ang khan,Cancer natna hi chi tamtak a awm a, chumi chi tamtak zinga Chhul Cancer natna atan hian damdawi ani,chhul cancer atan hian damdawi hi chi 2/3 a awm a,athen chu kanlo post tawha,tunah kanlo post leh dawn ani,

 

Chhul Cancer atan thachu hemi hi a nia,mizo tawngin ahming kan hre lo a, apic hi en ula inhriat zawk kan ring a ni,nu Pakhat chuan Chhul cancer a neih avangin vawi tamtak damdawiin a pana, sum tamtak aseng tawh thu asawi a,damdawiin thatha pan mahse a damthei chuanglo thu asaawi bawk a ni,tichuan beidawng takin a awm laichuan Ramhnul damdawi thiam chuan tihian a hriha,

 

Nitinin thingfanghma hnahchu atui sawrla inthin la,tichuan Chakai leh tuna mi thinghnah chu chhum la eithin rawh,tin Sunhlu rah pawh kha chhumla athui inthin angche tiin ahrih a, tichuan chu nu chuan a sawi ang chuan, Chakai leh thinghnah pica mi kanhmuh chu achhum a a eithin bakah,Sunhlu rah pawh achhum a atui ahawp thin a,thing fanghma hnah pawh hersawmin atui ain thina, tichuan a chhul cancer natna chu a dam aniti thu asawi a ni,

 

Tichuan amah anga chhul cancer neihte chuan he pic ah kanhmuh thinghnah leh chakai kha chhum pawlha ei veturin leh sunhlu chhuma atui in vethin bawk turin a sawi a ni,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *