Vunvar hi ni 7 Chhungah  a damthei

Vunvar hi ni 7 Chhungah  a damthei

 

Vunvar hi natna chikhat ani a,na miah silo natna  a ni,athen chuan damdawiinah te kal mahse,vun var natna hi adam ti hriat ala awm ngailo a ni,mahse ramhnul damdawi nen chuan,dam anawm ve nual tawh thu ansawi tlat a ni,

 

vun var atan hian,damdawi chi 2 a awm a, a tidan pawh chi 2 a ni ang chu,Pakhat chu Mizo in Dalbethlawi anti,a pic en ula inhre mai ang, Dalbethlawi zung nen hian vunvar natna hi areh thei a, a dang chikhat leh chu thil dang daih a ni,tuna kan hriat turchu,Dalbethlawi zung nen ati dantur hi kanlo ziak dawn ani,

 

awle Dalbethlawi zungchu bufai kan silfaina tuinen hian,lung phek ah kantat ang,zing leh tlai vunvar ah chuan kan hnawih dawn ani,ni 7 chung han hnawih ila vunvar hi vun pangai in alo awm chho zeldawn ani anti ni,tichuan Carrot leh Artui kan kang pawt anga,nitin kan eibawk dawn ani, tin Grape Zung ahring ngei kha, Gm-20 leh kawrtai Kg-1 chu kanchhum khalvek anga,nitin Fian 2 zelin kan ei sak bawk dawn ani, tichuan vunvar chu areh maidawn a ni,awle ilo ti ve chin dawn nia,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *