ရင္းမႉး အပါအဝင္အဝင္ မအလတစ္တပ္လုံးျပဳတ္ၿပီး သိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ႐ုပ္သံ

  ရင္းမႉး အပါအဝင္အဝင္ မအလတစ္တပ္လုံးျပဳတ္ၿပီး သိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္  

Read More

PDF အထူးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွေၾကညာလိုက္ၿပီ

  PDF အထူးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွေၾကညာလိုက္ၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ဆႏၵျပလူအုပ္ကိုစစ္ေကာင္စီမွ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ဖမ္းတဲ့ Video File

  ဆႏၵျပလူအုပ္ကိုစစ္ေကာင္စီမွ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ဖမ္းတဲ့ Video File ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

လြန္ခဲ့တဲ့နာရီပိုင္းေလးကထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းေၾကာင့္ မအလဒုကၡေရာက္ၿပီ

  လြန္ခဲ့တဲ့နာရီပိုင္းေလးကထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းေၾကာင့္ မအလဒုကၡေရာက္ၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာၾကၱင္ေဖၚ်ပထားပါသၫ္။

Read More

ျပဳက်င့္ခံရတဲ့သီလရွင္အား ေငြ ၅ သိန္းေပးၿပီးႏုတ္ပိတ္ေန

  ျပဳက်င့္ခံရတဲ့သီလရွင္အား ေငြ ၅ သိန္းေပးၿပီးႏုတ္ပိတ္ေန ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားကာပစ္ခတ္ ဒုရဲအုပ္ေသဆုံး

  ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားကာပစ္ခတ္ ဒုရဲအုပ္ေသဆုံး ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္

Read More

မအလ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။

  မအလ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။လြန္ခဲ့တဲ့နာရီပုိင္းက ရုတ္တရက္ ရုိဟင္ဂ်ာတပ္ဖြဲ႔ နဲ့ တုိက္ခုိက္လာ။ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ျမန္မာနိုင္ငံအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး G7 ေဆြးေႏြးပြဲမွထုတ္ျပန္ခ်က္

  ျမန္မာနိုင္ငံအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး G7 ေဆြးေႏြးပြဲမွထုတ္ျပန္ခ်က္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

စစ္ေကာင္စီက အပစ္ခပ္ရပ္မယ္ဆိုၿပီး KNU နယ္ေျမထဲ့ထိုးစစ္ဆင္လို႔ စကစတပ္ေတြ ေျမၾသဇာျဖစ္ကုန္ၿပီ

  စစ္ေကာင္စီက အပစ္ခပ္ရပ္မယ္ဆိုၿပီး KNU နယ္ေျမထဲ့ထိုးစစ္ဆင္လို႔ စကစတပ္ေတြ ေျမၾသဇာျဖစ္ကုန္ၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ဘဏ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတိထားၾကရေတာ့မည့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေျဖၾကားခ်က္ ႐ုပ္သံ

  ဘဏ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတိထားၾကရေတာ့မည့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေျဖၾကားခ်က္ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More