ရဲတပ္သား သူရေအာင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ CCTV (Video)

ရဲတပ္သား သူရေအာင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ CCTV (Video)

 

ရဲတပ္သား သူရေအာင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ CCTV (Video)

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္းတြင္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး လူ ၂ ဦးက ပစ္ခ်ခဲ့ေသာ အထုပ္ကို ရဲတပ္သား ၃ ဦးက သြားေရာက္ ဖြင့္ၾကည့္ရာ ရဲတပ္သား သူရေအာင္ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္ဆုံး Link ကုိႏွိပ္ဝင္ပါ။

https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/798256274145701

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *