လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သပိတ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ G-Leee တစ္ခ်ိဳ႕ထေျပးတဲ့ video ႐ုပ္သံ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သပိတ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ G-Leee တစ္ခ်ိဳ႕ထေျပးတဲ့ video ႐ုပ္သံ

 

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သပိတ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ G-Leee တစ္ခ်ိဳ႕ထေျပးတဲ့ video ႐ုပ္သံ

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား(တကသ) က တိုက္တြန္း ၍ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သပိတ္ ျပဳလုပ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *