လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ေျပာျပသည့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းမွ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား။

လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ေျပာျပသည့္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းမွ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား။

 

စစ္ေကာင္စီ၏ ခ်မွတ္ေသာ ျပ ည္ ႏွ င္ ဒဏ္ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သတင္းေထာက္ယူကီကီတိုမီက သူ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ ထုတ္ခံရျခင္းကို အလြန္အမင္းစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္အင္းစိန္ေထာင္ရွိသူ၏

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ လူသားမ ဆ န္သည့္ လုပ္ရက္ သက္ ေသခံခ်က္မ်ားကို စု ေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားလာသည္။

ယူကီကီဇူမီသည္ ရန္ကုန္ရွိ ၎၏တိုက္ခန္းတြင္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္းစိန္ ေထာ င္ ၌ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

 

တခ်ိဳ႕ကႏွစ္ရက္လုံးလုံး အစာမစားဘဲ ေနရတာရွိတယ္၊က်န္တဲ့သူေတြထဲမွာမွ လက္နက္ေတြနဲ႔ ၿခိ မ္းေျခာက္ခံေနရတာလည္း ရွိတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေမးစြပ္စြဲခ်က္ေတြကိုျငင္းဆိုမယ္ဆိုရင္ ႐ိုက္ ႏွက္ တာခံရတယ္ဆက္ၿပီး

 

ကြၽန္‌ေတာ္က ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္သာ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြက လြတ္ေျမာက္လာတယ္လို႔‌ ေျပာရမယ္။ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားကလူသားမဆ န္တဲ့ လု ပ္ရ က္ေတြ ခံေနရတယ္ဟုေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *