ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကိစၥကို မသိဘူးလို႔ ေျဖေပးလိုက္တဲ့ ေခြးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း။

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူကိစၥကို မသိဘူးလို႔ ေျဖေပးလိုက္တဲ့ ေခြးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း။

 

ဝီဝီ ကိစၥကို မသိဘူးလို႔ ေျဖလာတဲ့ ေဇာ္မဲလုံးရဲ့ video ႐ုပ္သံ/ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *