အသက္ႀကီးရင္ အိုဇာတာေကာင္း၊ မေကာင္းသိနိုင္မယ့္ သင့္ဘယ္ဘက္ လက္မေလး

အသက္ႀကီးရင္ အိုဇာတာေကာင္း၊ မေကာင္းသိနိုင္မယ့္ သင့္ဘယ္ဘက္ လက္မေလး

အသက္ႀကီးရင္ အိုဇာတာေကာင္း၊ မေကာင္းသိႏိုင္မယ့္ သင့္ဘယ္ဘက္ လက္မေလး ကံတရားကို ဘယ္သူမွ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ၾကဘူးဆိုတာ လူတိုင္းအားလုံး သိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကံတရားကိုလည္း ဘုရားက လြဲၿပီး ဘယ္သူကမွ ႀကိဳတင္ မျမင္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာလည္း လူတိုင္းလက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္ …။

သို႔ေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ကံတရားကို အနီစပ္ဆုံး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳတင္ ခန႔္မွန္းႏိုင္တာဟာ ေဗဒင္ ႏွင့္ လကၡဏာ ပညာရပ္ပါပဲ …။ က်ေနာ္ေတြ႕တဲ့ ပို႔ေလး တစ္ခု ကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ အိုဇာတာ ေကာင္းမေကာင္း ခန႔္မွန္းႏိုင္တဲ့ လကၡဏာ အမွတ္အသားလို႔ သိရတဲ့ အေၾကာင္းေလးပါ။ အဲ့တာေလးကို အခု ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္ …။

အိုဇာ တာ ေကာင္းမွာလား မေကာင္းဘူးလားဒီမွာ ဖတ္ၾကည့္သြားဗ် ပုံမွာ ျပထား တဲ့ အတိုင္း လက္မရဲ႕ အေကြး အစစ္ အတြင္းပိုင္း ေနရာ မွာ လူတိုင္းမွာ ပါရွိတဲ့ အေရးအေၾကာင္း လကၡဏာေလးျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းေလးဟာ စပါးေစ့လို ေသး ခြၽန္ၿပီး ပိတ္ေနရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းပါတယ္။ ထိုလူဟာ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီးလာ တဲ့အခါ မိမိရွာသည္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါး ကူညီသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည့္စုံၿပီး မပူပင္ရပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ ရပါမယ္ …။

ဒါဟာ အသက္ႀကီး သူတို႔ရဲ႕ အလိုအပ္ဆုံး အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ တစ္ခ်က္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ လက္မရဲ႕ အေကြး အစစ္ ေနရာက အေရးအေၾကာင္းေလးဟာ စပါးေစ့ပုံ မျဖစ္ပဲ ဟ ေနရင္ ၊ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္ေနရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟုတ္ပဲ မိမိ က ရွာ သူမ်ားက သုံး ကိုယ့္ မရွိရင္ သူမ်ားက လာမေပးတဲ့ ကံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္ …။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *