နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ခ်င္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ရဲ့လုပ္ႀကံခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံအစစ္နဲ႔အျဖစ္မွန္

နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ခ်င္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ရဲ့လုပ္ႀကံခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံအစစ္နဲ႔အျဖစ္မွန္

 

နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ခ်င္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ရဲ့လုပ္ႀကံခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံအစစ္နဲ႔အျဖစ္မွန္

ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *