Hana neihthin tetan he ankasa hi atha anti a ni, lo hmang ve chin la iin chhirlo ngawt ang.

Hana neihthin tetan he ankasa hi atha anti a ni, lo hmang ve chin la iin chhirlo ngawt ang.

Keimah takah chuan hana hi a na ngailo a,ha nat hre awm zia erawh ka hre ngailo, mahse hana vang muhiltheihlo a,mittui tlah te chu ka lo hmu ve fo tawh a ni, athen chuan adam naturin damdawiin te anpana, athen chuan eng eng emaw areh takin tiin anhawih thin,chu pawh areh taktak ngailo a ni,tam tak chu.Chu vangchuan hana hi alo hre awm ve viau ani ang ka ring,hana thin ho hian an sawi danchuan hana hi cu natak anitiin ansawi thina,anat dan ansawi hian na ve tak chu ani ang,zan pawh mutheilo khawpin na anti thin chu a nia, chu vangin tuar theilo khawpa ha nathinte tan henghi lo hmang ve chinla.

 Mizo tawngin ankasa inti in ka hria. he ankasa hi thatna tamtak alo nei a,thil dang natna dang dang atan pawh an hmang thin ani,a bikin hana  atan alo tha ani,hmangtawh thinte sawi dan chuan reilo teah hana hi areh theih ani anti ani,chu vang chuan lo test tawh te sawi ang chuan ilo ti ve chin dawn nia,I tan alo tangkai takin tiin kan lo ziak a ni,A tihdan turchu,ankasa par (a engte ) kha ila ang i ha natna lai tak ah,i dah dawn a ni, ti chuan hana vang mittui tla thin kha reilo te ah alo nui vur vur theih tawh dawn a ni.

Webiste ah natna hrang hrang atan ramhul damdawi atih dantur leh a siamdan tur thlengin kanlo post thinte hi atih tawhte leh hmangtawh te an mah nih ngeiin an sawi dan leh tin ramhul damdawi lama Doctor te sawite hi ani,an mah nih ngeipawn tamtak anlo hmangtira anlo damtawh thute pawh an sawi thin ani, awle nang pawh lo chhiar thin la itan ah tangkai lo mahse ithinte leh I mihriat te tan atangkai theihna turin,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *