ဇြန္၃၀ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါဝင္အက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္လြတ္ၿပီ

  ဇြန္၃၀ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါဝင္အက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္လြတ္ၿပီ ဇြြန္၃၀ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါဝင္အက်ဥ္းသားႏွစ္ေထာင္လြတ္ၿပီ

Read More

ICJ မွာ မင္းအာင္လွိုင္တို႔အုပ္စု က်ိန္းေသေပါက္ ႀကိဳးကြင္းအစြပ္ခံရမည့္ သတင္းေကာင္း

  ICJ မွာ မင္းအာင္လွိုင္တို႔အုပ္စု က်ိန္းေသေပါက္ ႀကိဳးကြင္းအစြပ္ခံရမည့္ သတင္းေကာင္း ICJ မွာ မင္းအာင္လွိုင္တို႔အုပ္စု က်ိန္းေသေပါက္ ႀကိဳးကြင္းအစြပ္ခံရမည့္ သတင္းေကာင္း

Read More

ခ်င္းတပ္မေတာ္CNAၾကမ္းၿပီ ေနျပည္ေတာ္လက္နက္တိုက္တစ္ခုတက္သိမ္းလိုက္ၿပီ

  ခ်င္းတပ္မေတာ္CNAၾကမ္းၿပီ ေနျပည္ေတာ္လက္နက္တိုက္တစ္ခုတက္သိမ္းလိုက္ၿပီ ေအာက္သုိ႔ဗီဒီယုိတင္ေပးလုိက္ပါသည္။

Read More

မန္း ေလး P D F မ်ားကိုဖမ္းမိတယ္ဆိုသည့္႐ုပ္သံဖိုင္ႀကီး ထြက္ေပၚလာ

  မန္းႏၱေလး P D F မ်ားကိုဖမ္းမိတယ္ဆိုသည့္႐ုပ္သံဖိုင္ႀကီး ထြက္ေပၚလာ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ မန္း ေလး P D F မ်ားကိုဖမ္းမိတယ္ဆိုသည့္႐ုပ္သံဖိုင္ႀကီး ထြက္ေပၚလာ

Read More

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေရးႀကီးေၾကညာခ်က္

  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေရးႀကီးေၾကညာခ်က္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

မအလရဲ့ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမယ့္ေျခလွမ္းအသစ္ေတြကို ေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ ႐ုပ္သံ

  မအလရဲ့ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမယ့္ေျခလွမ္းအသစ္ေတြကို ေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

တာေမြ လမ္းထိပ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စကစတပ္သားေတြနဲ႔ ကား အျဖစ္ဆိုးသြားတဲ့ ႐ုပ္သံ

  တာေမြ လမ္းထိပ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စကစတပ္သားေတြနဲ႔ ကား အျဖစ္ဆိုးသြားတဲ့ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More