ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေရးႀကီးေၾကညာခ်က္

  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေရးႀကီးေၾကညာခ်က္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

မအလရဲ့ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမယ့္ေျခလွမ္းအသစ္ေတြကို ေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ ႐ုပ္သံ

  မအလရဲ့ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမယ့္ေျခလွမ္းအသစ္ေတြကို ေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

တာေမြ လမ္းထိပ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စကစတပ္သားေတြနဲ႔ ကား အျဖစ္ဆိုးသြားတဲ့ ႐ုပ္သံ

  တာေမြ လမ္းထိပ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စကစတပ္သားေတြနဲ႔ ကား အျဖစ္ဆိုးသြားတဲ့ ႐ုပ္သံ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ရဲစခန္းရွိရဲမ်ား ဒန္ေဘာက္ေကၽြးခံရ ဒလန္အႀကီးစား ၁၃ ခ်က္ဇြပ္ဇြပ္ဇြပ္

  ရဲစခန္းရွိရဲမ်ား ဒန္ေဘာက္ေကၽြးခံရ ဒလန္အႀကီးစား ၁၃ ခ်က္ဇြပ္ဇြပ္ဇြပ္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ

  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား ၄၇ ဦးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း KNDO တာဝန္ရွိသူကေဖၚထုတ္လိုက္ၿပီ

Read More

အားလုံးမသိေသးတဲ့ စကစေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ေနာက္ကြယ္ကထူဆန္းတဲ့ တရားခံအစစ္

  အားလုံးမသိေသးတဲ့ စကစေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ေနာက္ကြယ္ကထူဆန္းတဲ့ တရားခံအစစ္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္း ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ ေဒါက္တာဆာဆာ

  ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္း ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ ေဒါက္တာဆာဆာ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ပ်ဴေစာထီးအမည္ခံႀကံ့ဖြတ္မ်ား တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္အျဖဳတ္ခံေနၾကရၿပီ

  ပ်ဴေစာထီးအမည္ခံႀကံ့ဖြတ္မ်ား တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္အျဖဳတ္ခံေနၾကရၿပီ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More

ဖားကန႔္တြင္ မအလယာဥ္တန္း KIA ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္

  ဖားကန႔္တြင္ မအလယာဥ္တန္း KIA ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ ဗီဒီယိုဖိုင္အားေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

Read More